Mayasari, Windatania, Taribuka, Nety, Zubaedah, Zubaedah, AND Warhangan, Hawa. " Penggunaan Jenis Pembalut Berhubungan dengan Kejadian Keputihan" Jurnal Kebidanan Malakbi [Online], Volume 2 Number 1 (27 January 2021)