Mayasari, Windatania, Nety Taribuka, Zubaedah Zubaedah, & Hawa Warhangan. " Penggunaan Jenis Pembalut Berhubungan dengan Kejadian Keputihan." Jurnal Kebidanan Malakbi [Online], 2.1 (2021): 26 - 29. Web. 22 Jun. 2021